سندبلاست پلکسی و طلق لوسترهای ال ای دی

سندبلاست طلق ال ای دی

انجام کلیه خدمات مربوط به سندبلاست پلکسی و طلق لوستر های led و ارسال سفارشات به تمامی نقاط کشور انجام می پذیرد.

Extreme Sports Jet Skiing

نمونه کارهای  سندبلاست پلکسی و طلق لوسترهایled

AZADI SANDBLAST

AZADI SANDBLAST