آینه دیواری

آینه های دیواری ویژگی های بسیاری دارند ما از آینه ها می توانیم برای زیباسازی خانه یا هر مکان دیگری استفاده کنیم و اینکه برای آراستگی خود نیز از آینه استفاده می کنیم آینه باعث بزرگتر نشان دادن خانه نیز می شوند.

در زمان خرید آینه باید به چه مواردی توجه داشته باشیم؟

کیفیت محصول: باید به کیفیت محصول دقت داشته باشید این محصولات را نیز به صورت تقلبی می فروشند
سعی کنید محصول را از جایی بخرید که به آن مجموعه اطمینان داشته باشید و از خرید خود راضی باشید
فردی که تخصصی نداشته باشد در خرید آینه متوجه اصل یا تقلبی بودن آینه نمی شود.
به مرور زمان جیوه ای که پشت آینه وجود دارد از بین می رود اگر آینه تقلبی باشد.

هزینه آینه های تقلبی نسبت به آینه های دیواری اصل متفاوت است شما میتوانید با پایین بودن هزینه شک در
تقلبی بودن آینه بکنید.

اندازه آینه دیواری: اندازه آینه ها به مکانی که قرار است آینه را نصب کنید بستگی دارد
در بعضی از قسمت ها شما باید از آینه ریز استفاده کنید اما در برخی از مکان برعکس باید از آینه دیواری بزرگتر استفاده کنید.

نوع شیشه آینه: در هنگام خرید به نوع شیشه دقت داشته باشید که دارای سطح شفاف و صاف باشد.

لبه آینه: در زمان خرید آینه باید به لبه های آینه دقت کنید که لب پریدگی نداشته باشد.

آینه ها انواعی دارند که به برخی از آن ها میپردازیم:

 • پازلی
 • گرد
 • قدی
 • روی کنسول
 • چند تیکه
 • مربع
 • مستطیل
 • لوزی

هنگام نصب آینه دیواری باید به یک سری نکات توجه داشته باشید که به آن ها میپردازیم:

آینه را در محلی قرار ندهید که قابل دید نباشد.
اگر منزل شما کوچک است آینه بزرگی را خریداری کنید.
در اتاق های خواب اینه های بزرگی قرار ندهید.
آینه ها را رو روی سقف و پنجره نصب نکنید.
سعی کنید آینه همیشه تمیز باشد.
اگر زمانی شیشه شکسته شد یا آسیب دیگری به آن وارد شد آینه را تعویض کنید.

آینه دیواری

آینه های دیواری ویژگی های بسیاری دارند ما از آینه ها می توانیم برای زیباسازی خانه یا هر مکان دیگری استفاده کنیم و اینکه برای آراستگی خود نیز از آینه استفاده می کنیم آینه باعث بزرگتر نشان دادن خانه نیز می شوند.

در زمان خرید آینه باید به چه مواردی توجه داشته باشیم؟

کیفیت محصول: باید به کیفیت محصول دقت داشته باشید این محصولات را نیز به صورت تقلبی می فروشند
سعی کنید محصول را از جایی بخرید که به آن مجموعه اطمینان داشته باشید و از خرید خود راضی باشید
فردی که تخصصی نداشته باشد در خرید آینه متوجه اصل یا تقلبی بودن آینه نمی شود.
به مرور زمان جیوه ای که پشت آینه وجود دارد از بین می رود اگر آینه تقلبی باشد.

هزینه آینه های تقلبی نسبت به آینه های دیواری اصل متفاوت است شما میتوانید با پایین بودن هزینه شک در
تقلبی بودن آینه بکنید.

اندازه آینه دیواری: اندازه آینه ها به مکانی که قرار است آینه را نصب کنید بستگی دارد
در بعضی از قسمت ها شما باید از آینه ریز استفاده کنید اما در برخی از مکان برعکس باید از آینه دیواری بزرگتر استفاده کنید.

نوع شیشه آینه: در هنگام خرید به نوع شیشه دقت داشته باشید که دارای سطح شفاف و صاف باشد.

لبه آینه: در زمان خرید آینه باید به لبه های آینه دقت کنید که لب پریدگی نداشته باشد.

آینه ها انواعی دارند که به برخی از آن ها میپردازیم:

 • پازلی
 • گرد
 • قدی
 • روی کنسول
 • چند تیکه
 • مربع
 • مستطیل
 • لوزی

هنگام نصب آینه دیواری باید به یک سری نکات توجه داشته باشید که به آن ها میپردازیم:

آینه را در محلی قرار ندهید که قابل دید نباشد.
اگر منزل شما کوچک است آینه بزرگی را خریداری کنید.
در اتاق های خواب اینه های بزرگی قرار ندهید.
آینه ها را رو روی سقف و پنجره نصب نکنید.
سعی کنید آینه همیشه تمیز باشد.
اگر زمانی شیشه شکسته شد یا آسیب دیگری به آن وارد شد آینه را تعویض کنید.

AZADI SANDBLAST

AZADI SANDBLAST