آینه تراش دار

برای تراش آینه تراش دار از دستگاهی استفاده می شود که اتوماتیک است لبه های شیشه را برش می دهد
که با استفاده از دستگاه اتوماتیک سطح دلخواه را برش می دهد تا به حالت مورد نظر در بیایند
دور شیشه، نمایی شبیه به قاب به دور خود می گیرد.
البته دور شیشه نازک می شود اما بقیه شیشه ضخامت اولیه خود را دارد فقط قسمت برش داده شده نازوک میشود.

شفافیت و زمان بر بودن تراش آینه

تراش آینه زمان بر و دشوار است که باید با حوصله انجام شود تا آسیبی به شیشه وارد نشود.
قسمت های که از آینه تراش دار داده می شود نمای زیبایی به خود می گیرد.
با برش دور آینه، آینه شفاف می شود که این کار باعث چند برابر شدن زیبایی آن می شود.
دستگاه های آینه تراش به صورت متحرک و ایستاده هستند دستگاه های ایستاده دقت کار و سرعت بالایی
نسبت به دستگاه متحرک دارند اما انعطاف دستگاه متحرک نسبت به دستگاه ثابت بیشتر است.

اینه ها به انواع گوناگونی برش داده می شوند که عبارتند از:

آینه تراش دار مربع
تراش دار مستطیل
آینه تراش دار دایره
تراش دار بیضی
اینه تراش لوزی

برای انجام آینه تراش دو مرحله وجود دارد که با آن ها آشنا می شویم:

مرحله اول اینه را تراش می دهیم و بعد زاویه دار می شود.
مرحله دوم بعد از برش اینه نوبت به شفافیت اینه می رسد که باید یکسری مراحل طی شود.

تراش آینه ها به دو صورت دستی و خودکار است.
در روش خودکار آینه با لبه صاف تراش داده می شود اما در روش دستی می توان با زوایایی متفاوت آینه را برش داد که بیشتر از روش دستی برای برش اینه دایره و بیضی شکل استفاده می شود.

یکی از مواردی که در هنگام اینه تراش دار باید به ان دقت کرد نداشتن خط و خش، جوش و حباب، نداشتن موج روی سطح اینه است که همه این ها روی کیفیت آینه تاثیر گذار هستند.
سطح آینه باید کاملا شبیه هم باشد و برآمدگی نداشته باشد.

رنگ و سایز آینه تراش دار

اینه ها در رنگ های مختلف تولید می شوند که شما می توانید با توجه به رنگی که در دکوراسیون خانه استفاده کرده اید اینه را انتخاب کنید که با دکوراسیون خانه ست شود.

رنگ های آینه
مسی
سفید
طلایی
برنز
سایز آینه ها متفاوت است و هر کس به اندازه متراژ محل مورد نظر ابعاد آینه را انتخاب می کند رنگ و ابعاد اینه در قیمت آینه تاثیر بسیاری دارند.

آینه تراش دار

برای تراش آینه تراش دار از دستگاهی استفاده می شود که اتوماتیک است لبه های شیشه را برش می دهد
که با استفاده از دستگاه اتوماتیک سطح دلخواه را برش می دهد تا به حالت مورد نظر در بیایند
دور شیشه، نمایی شبیه به قاب به دور خود می گیرد.
البته دور شیشه نازک می شود اما بقیه شیشه ضخامت اولیه خود را دارد فقط قسمت برش داده شده نازوک میشود.

شفافیت و زمان بر بودن تراش آینه

تراش آینه زمان بر و دشوار است که باید با حوصله انجام شود تا آسیبی به شیشه وارد نشود.
قسمت های که از آینه تراش دار داده می شود نمای زیبایی به خود می گیرد.
با برش دور آینه، آینه شفاف می شود که این کار باعث چند برابر شدن زیبایی آن می شود.

دستگاه های آینه تراش به صورت متحرک و ایستاده هستند دستگاه های ایستاده دقت کار و سرعت بالایی
نسبت به دستگاه متحرک دارند اما انعطاف دستگاه متحرک نسبت به دستگاه ثابت بیشتر است.

برای انجام آینه تراش دو مرحله وجود دارد که با آن ها آشنا می شویم:

مرحله اول اینه را تراش می دهیم و بعد زاویه دار می شود.
مرحله دوم بعد از برش اینه نوبت به شفافیت اینه می رسد که باید یکسری مراحل طی شود.

تراش آینه ها به دو صورت دستی و خودکار است.
در روش خودکار آینه با لبه صاف تراش داده می شود اما در روش دستی می توان با زوایایی متفاوت آینه را برش داد که بیشتر از روش دستی برای برش اینه دایره و بیضی شکل استفاده می شود.

یکی از مواردی که در هنگام اینه تراش دار باید به ان دقت کرد نداشتن خط و خش، جوش و حباب، نداشتن موج روی سطح اینه است که همه این ها روی کیفیت آینه تاثیر گذار هستند.
سطح آینه باید کاملا شبیه هم باشد و برآمدگی نداشته باشد.

رنگ و سایز آینه تراش دار

اینه ها در رنگ های مختلف تولید می شوند که شما می توانید با توجه به رنگی که در دکوراسیون خانه استفاده کرده اید اینه را انتخاب کنید که با دکوراسیون خانه ست شود.

رنگ های آینه
مسی
سفید
طلایی
برنز
سایز آینه ها متفاوت است و هر کس به اندازه متراژ محل مورد نظر ابعاد آینه را انتخاب می کند رنگ و ابعاد اینه در قیمت آینه تاثیر بسیاری دارند.

اینه ها به انواع گوناگونی برش داده می شوند که عبارتند از:

آینه تراش دار مربع
تراش دار مستطیل
آینه تراش دار دایره
تراش دار بیضی
اینه تراش لوزی

AZADI SANDBLAST

AZADI SANDBLAST